Linoliegrunder med trætjære

Linoliegrunder med trætjære

Linoliegrunder med trætjære er en grundingsolie til udendørs træ. Grunderen kan bruges til konstruktioner der er særlig udsat for fugt eller på træværk der efterfølgende skal males med trætjære.Olien kan også bruges som opfriskningsolie på tidligere trætjæremalede overflader.

Linolie har meget små molekyler og trænger derfor godt ind i træets porer og celler, hvorved træet bliver godt mættet så fugt og vandpåvirkning minimeres. Træet bliver mere stabilt og olien danner en god bund for den efterfølgende behandling.

Linoliegrunderen med trætjære kan ligeledes bruges som vedligeholdelsesolie på terrassebrædder, hvis lugten af trætjære kan accepteres.

  • Rækkeevne: 5-6 m2/ltr
  • Tørretid: 10-14 dage
  • MAL-kode: 00-3
  • Emballage: 1 ltr, 2½ ltr, 5 ltr, 10 ltr

Produktinformation og arbejdsanvisning

FORBEHANDLING
Overfladen skal være tør og fri for alger, skimmel og snavs. Hvis træet er angrebet af skimmel skal det renses og behandles med et skimmelhæmmende middel inden der grundes.

PÅFØRING
Påføres med pensel af naturhår. Lad olien trække ind i 2 timer, hvhvorefter al overskydende olie tørres af.

EFTERBEHANDLING
Overfladen slutbehandles med trætjære efter to uger. Hvis Linoliegrunder med trætjære er den eneste behandling vil overfladen være mere udsat for vejr og vind og skal jævnligt efterses og rengøres, og skal efterbehandles med Linoliegrunder med trætjære 1 gang om året.

RENGØRING AF VÆRKTØJ
Grundrens og varmt vand.

OPBEVARING
Køligt og frostfrit.

SIKKERHED
Mal-kode 00-3. Brug handsker.
0 g VOC/l. EU grænseværdi (KAT A/I) 500 g VOC/l (2010).
Forholdsregler: Undgå kontakt med huden (S24).
Brug handsker og evt. beskyttelsesbriller (S37).
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43).
Opbevares utilgængeligt for børn (S/2).
Forholdsregler: Pas på, brugte klude kan selvantænde. Druknes i vand.

VAREDEKLARATION
linolier, fyrretræstjære, > under 1 % skimmelhæmmende middel.