Special Grunder

Special Grunder

Special Grunder er en miljøvenlig silikatbaseret forankringsgrunder til inden- og udendørs vægge.

Special Grunder forstærker og binder porøse pudsede vægge eller ler vægge, som skal fremstå ubehandlede. Skal væggene efterfølgende males vil grunderen minimere afsmitning og binde overfladen, hvilket vil give et bedre malerarbejde.

Special Grunder er meget diffusionsåben hvilket er vigtigt for at fugt og vanddamp ikke bliver lukket inde i væggene.

  • Rækkeevne: 3-5 m2/ltr
  • Tørretid: 2 timer ved 20 grader
  • MAL-kode: 00-3
  • Emballage: 1 ltr, 2½ ltr, 5 ltr, 10 ltr

Produktinformation og arbejdsanvisning

FORBEHANDLING
Overfladen skal være sugende, tør og ren.

PÅFØRING
Påføres med pensel, rulle eller sprøjte. Produktet er basisk og kan give misfarvninger på andre overfalder, som metal, glas, træ mm, som derfor bør overdækkes. Beskyt øjne og hænder.

EFTERBEHANDLING
Når overfladen er tør, kan den overmales direkte med Naturmalings Væg- og Loftmaling. Glasvæv eller filt kan også opsættes direkte på overfladen med Naturmalings Vævklæber og derefter males med Naturmalings Væg- & Loftmaling.

FORTYNDING
Fortyndes ikke.

RENGØRING AF VÆRKTØJ
Varmt vand og sæbe.

OPBEVARING
Køligt, men frostfrit.

SIKKERHED
Mal-kode 00-3.
Svagt ætsende. Beskyt øjne og hænder.
0 g VOC/l. EU grænseværdi (KAT A/h) 30 g VOC/l (2010)
Forholdsregler: Risiko for alvorlig øjenskade (R41).
Irriterer huden (R38).

VAREDEKLARATION
Vand, silikat og sæber.