Tonkin Lak

Tonkin Lak

Tonkin Lak er en gylden klassisk højglans lak lavet af linolie og kinesisk træolie. Lakken kan anvendes inde og ude og bruges på alle træsorter, også teak og eg, samt på metal, hvor den også virker rustbeskyttende.

Lakken giver træet en dyb, varm farve, som fremhæver træets naturlige udseende. Tonkin lakken har en unik vedhæftning og er meget fleksibel. Den følger træets bevægelser uden at krakelere, hvorved fugtskader under lakken kan undgås. Tonkin Lak er robust overfor slid, temperatur- og fugtudsving samt sol og saltvand, hvilket gør den særlig velegnet til maritimt brug.

Tonkin Lakken kan materes ved tilsætning af matteringsmiddel og kan ligeledes indfarves. Lakken kan også tilsættes i linoliemalinger, maks. 10%, for at fremme tørringen og give mere glans.

Tonkin Lak har været produceret i Paris siden 1906 og har på verdensplan mange flotte referencer på bl.a. træskibe, trægulve, døre og porte.

  • Rækkeevne: 20 m2/ltr afhængig af sugeevne og bund
  • Tørretid: 8 timer, overmalbar efter 24 timer når lakken er HELT klæbefri
  • MAL-kode: 2-1
  • Emballage: 1/4 ltr, ½ ltr, 1 ltr, 2½ ltr

Produktinformation og arbejdsanvisning

FORBEHANDLING
Overfladen skal være tør og fri for alger, skimmel og snavs. Hvis træet er angrebet af skimmel skal det behandles med et skimmelhæmmende middel inden der lakkeres. Overfladen slibes helt glat med fint sandpapir. Alt slibestøv fjernes.

PÅFØRING
Påføres i MEGET tynde lag med en god lak pensel. Lakken kan opvarmes i et vandbad for at gøre den mere letflydende. Det er vigtigt at forrige lag er HELT tørt inden næste lag påføres. Efter første lag mellemslibes med fint sandpapir og slibestøv fjernes. Vær opmærksom på at lyst træ vil gulne, da lakken er gylden.

ANTAL PÅFØRINGER
Indendørs træ, 2-3 strygninger.
Gulve, 3-4 strygninger (undgå at gå på gulvet de første 2 døgn og undgå hård belastning de første 2 uger).
Træ og metal udendørs, min. 4 strygninger.
Skibsmaster og lign., 8 strygninger.

Der kan være behov for mellemslibninger med meget finkornet slibepapir, i mellem de første strygninger. Mal aldrig igen før den tidligere påføring er HELT tør og klæbefri.

EFTERBEHANDLING OG RENGØRING
Alm. rengøring med sæbespåner. Efter afrensning og en let slibning påføres nye lag lak afhængig af hvor slidt overfladen er.

RENGØRING AF VÆRKTØJ
Pensler rengøres straks efter brug i terpentin.

SIKKERHED
Mal-kode 2-1. Sørg for god ventilation.
398 g VOC/l. EU grænseværdi (KAT A/e) 400 g VOC/l (2010).
Farlig ved indtagelse (R22).
Kan give lungeskade ved indtagelse (R65).
Irriterer huden (R38).
Kan ved gentagen eller langvarig hudkontakt give tør og revnet hud (R66).
Kan udløse allergi (R43).
Giftig for organismer der lever i vand (R51-53).